Protecția Datelor cu Caracter Personal

CLUBUL DE TURISM ȘI ALPINISM CIUCAȘ PLOIEȘTI (“Ciucaș X3”) cu sediul în România, Ion Luca Caragiale 21, 100015 Ploiești, Prahova, înregistrată la Registrul Comertului an 1985, cod unic de înregistrare 17550920 înțelege importanța protejării datelor dumneavoastra cu caracter personal.

În acest context, dorim să ne asigurăm de totala transparență a modului în care utilizăm datele dumneavoastră. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție informațiile de mai jos, pentru a înțelege ce date prelucrăm, în ce mod și pentru cât timp, ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră și cum puteți exercita aceste drepturi.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Ciucaș X3 prelucrează datele de identificare (nume, prenume) și de contact (telefon, adresă de e-mail) pe care ni le furnizați atunci când vizitați site-ul nostru, inclusiv informații pe care ni le transmiteți atunci când ne contactați utilizând unul din formularele aflate pe site-ul nostru.

Suplimentar, prelucrăm detalii ale modului în care utilizați site-ul nostru, incluzând, de exemplu, date de trafic, date de localizare, pagini pe care le vizitați.

În anumite situații, putem colecta informații despre dispozitivul folosit pentru a accesa site-ul nostru, precum adresa IP, sistemul de operare și tipul browserului folosit, pentru a putea îmbunătăți funcționarea site-ului și serviciile pe care le oferim. Aceste date sunt agregate și utilizate în scop statistic, fără a identifica o anumită persoană.

De asemenea, site-ul nostru folosește cookies pentru a vă putea distinge de alți vizitatori ai site-ului. Utilizarea acestora ne permite să vă oferim o experiență îmbunătățită și să optimizăm funcționarea site-ului. Pentru informații detaliate privind modul în care folosim cookies și despre cum puteți să dezactivați folosirea acestora va rugăm să consultați Politica de cookies.

De ce prelucrăm datele dumneavoastră?

Utilizăm datele pe care ni le transmiteți prin completarea formularelor disponibile in site-ul nostru pentru a vă putea răspunde la solicitări.

Atunci când ne acordați în mod expres consimțământul, putem folosi datele dumneavoastră pentru a vă transmite informații, noutăți sau consiliere privind produsele și serviciile Ciucaș X3.

Cât timp prelucrăm datele dumneavoastră?

Atunci când ne contactați prin intermediul unuia din formularele disponibile în site-ul nostru și nu vă exprimați consimțământul pentru a rămâne în contact cu noi sau nu avem un alt temei legal pentru continuarea prelucrării, vom păstra datele furnizate de dumneavoastră atât cât este necesar pentru a vă răspunde la solicitare, dar nu mai mult de trei luni.

În cazul în care ne-ați acordat consimțământul pentru a vă contacta și pentru a vă transmite și alte informații, noutăți și consiliere despre produse și servicii Ciucaș X3 care credem că v-ar putea interesa, vom păstra datele asupra cărora v-ați exprimat consimțământul pentru o perioadă de cinci ani de la ultima dumneavoastră interacțiune cu noi, cu excepția cazurilor în care reglementarile legale aplicabile sau scopurile în care sunt prelucrate datele impun o perioadă mai mare de stocare. Vă puteți retrage oricând consimțământul exprimat, în condițiile descrise mai jos.

Datele privind modul în care interacționați cu site-ul nostru sunt păstrate atât cât este necesar pentru atingerea scopurilor în care sunt colectate aceste date, dar nu mai mult de un an de la data ultimei dumneavoastră vizite.

Totuși, nu ne angajăm să păstrăm aceste date pentru perioadele menționate mai sus și putem șterge sau anonimiza datele dumneavoastră mai devreme, dacă nu avem o obligație legală de păstrare.

Cui dezvăluim datele dumneavoastră?

Ciucaș X3 tratează datele dumneavoastră în strictă confidențialitate și nu vinde, transferă, nu dezvăluie și nu permite accesul la datele dumneavoastră personale unor terți care nu au legătura cu activitatea sa.

Pentru a putea atinge scopurile descrise mai sus, putem de asemenea să permitem accesul la datele dumneavoastră furnizorilor noștri, care însă nu vor putea să utilizeze aceste date în scop personal.

De asemenea, putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal unor autorități publice, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate de acestea.

Ce drepturi aveți și cum le puteți exercita?

În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, aveți următoarele drepturi pe care le puteți exercita în mod gratuit:

  • De a fi informat în mod gratuit o dată pe an dacă prelucrăm datele dumneavoastră și care sunt aceste date prelucrate;
  • De a ne solicita corectarea datelor inexacte sau incomplete;
  • Aveți dreptul la portabilitatea datelor pe care ni le-ați furnizat prin mijloace electronice pe baza consimțământului sau pentru executarea unui contract;
  • Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
  • Dreptul de a vă opune prelucrării datelor, pentru motive întemeiate și legitime ce țin de situația dumneavoastră particulară, cu excepția cazului în care prelucrarea datelor respective este o obligație legală a noastră;
  • În cazul prelucrărilor în scopuri de marketing direct vă puteți opune oricând și fără a oferi o motivație;
  • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul dat;
  • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, cu excepția situațiilor în care legea interzice ștergerea.

Puteți exercita drepturile de mai sus oricând, contactându-ne în Strada Ion Luca Caragiale, Nr. 21, Ploiești 100015, jud. Prahova, contact@ciucasx3.ro, +40742.207.010.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere direct către noi sau la o autoritate de supraveghere atunci când considerați că s-au încălcat dispozițiile legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor dumneavoastră

Atunci când prelucrăm datele dumneavoastră, utilizăm măsuri tehnice și organizaționale care să asigure confidențialitatea, disponibilitatea și corectitudinea datelor dumneavoastră.

Cu toate acestea, niciun sistem de securitate a informațiilor nu este infailibil. De aceea lucrăm în mod continuu pentru a asigura păstrarea măsurilor noastre de securitate la cel mai înalt nivel și ne angajăm să vă informăm la timp în cazul oricăror incidente de securitate ce ar putea să prezinte un risc semnificativ pentru drepturile dumneavoastră.